2020

27 februari Algemene Ledenvergadering.

Alle wedstrijden zijn tot nader bericht gecanceld i.v.m. RIVM maatregelen

2021

Algemene ledenvergadering onder voorbehoud i.v.m. Covid 19